principles_banner

Naše zásady

Naše zásady

our principles

zákazníkov

 • Zákazníci sú náš Boh a kvalita je Božou požiadavkou.
 • Spokojnosť zákazníka je jediným štandardom na testovanie našej práce.
 • Našou službou nie je len popredajný servis, ale celý proces.Koncept služby prechádza všetkými väzbami výroby.

zamestnancov

 • Dúfame, že bezpečnosť výroby je zodpovednosťou každého
 • Rešpektujeme našich zamestnancov, dôverujeme im a staráme sa o nich
 • Sme presvedčení, že plat by mal priamo súvisieť s pracovným výkonom a mali by sa použiť akékoľvek metódy
 • Vždy, keď je to možné, ako stimuly, podiel na zisku atď.
 • Od zamestnancov očakávame, že budú pracovať poctivo a budú za to dostávať odmeny.
our principles
our principles

Dodávatelia

 • Rozumná cena surovín, dobrý prístup k vyjednávaniu.
 • Od dodávateľov žiadame, aby boli konkurencieschopní na trhu z hľadiska kvality, cien, dodávok a objemu obstarávania.
 • Už mnoho rokov udržiavame kooperatívny vzťah so všetkými dodávateľmi.